Zrównoważenie

Zbiory korka to proces przyjazny dla środowiska, w czasie którego ani jedno drzewo nie zostaje ścięte. Kora odrasta na nowo, dzięki czemu można ją ponownie zdejmować.

W przeciwieństwie do sztucznych zamknięć korek jest naturalnie zrównoważonym surowcem, odnawialnym jak i ulegającym biodegradacji. Dąb korkowy (Quercus suber) jest unikalny pod względem swej grubej kory, która może być usuwana raz na dekadę w celu pozyskania korka bez szkody dla drzew, które żyją średnio 200 lat.

Rozsądne zarządzanie lasem nie tylko pozwala na ciągłe otrzymywanie korka ale również pomaga stworzyć warunki dla innych rozmaitych surowców pozyskiwanych z lasu. Harmonia jest utrzymana wówczas, gdy lokalna ludność zaspokaja swe potrzeby, nie niszcząc ekosystemu czy też nie zagrażając istnieniu swego najważniejszego surowca naturalnego.

Dąb korkowy rośnie wolno i może osiągnąć wiek 200 lat, co pozwala osiągnąć średnio 16 zbiorów w ciągu życia. Pierwsze zdejmowanie kory może odbyć się dopiero po 25 latach, kiedy pień drzewa ma obwód 60 cm.


Luksus z natury

Korek jest zrównoważonym surowcem, otrzymywanym z kory dębu korkowego - drzewa, które, rosnąc w gajach, tworzy unikalne ekosystemy zapewniające skuteczną barierę przeciwko społecznemu i środowiskowemu pustynnieniu terenów. Korek w 100% naturalny produkt w bezpośredni sposób przyczynia się do zrównoważenia środowiska naturalnego poprzez ochronę różnorodności biologicznej oraz zatrzymanie każdego roku ponad 10 milionów ton CO2.

Więcej informacji na www.amorimcork.com